Les Mâles

Otakemaru Go Isegumo Kensha
aka Miyavi

Zuikou Go Onagawa Kyouritsu